World of Warcraft

Mobove

Příšery z Northrendu

V datadisku Wrath of the Lich King se objeví spousta nových dungeonů a rozlehlých území. Mnoho příšer a nestvůr obývá severské země Northrendu. Tento článek pojednává o některých z nich.

Nerubian Vizier

Nerubian Vizier

Napůl pavouk, napůl člověk. To jsou Nerubian Viziers, kteří bývali rádci, prorokové a černokněžníci Nerubianů. Ale po Válce Pavouků se karty otočili a v prázdnotě jejich zhroucené společnosti se k moci dostali mazaní Vezírové. Díky znalostem čarodějnictví a jejich vysoké inteligenci nadobro ovládli podzemní království Nerubianů.

Povídá se, že sami Vezíři jsou pod vládou nikdy nespatřeného vládce, který je určený, aby vedl tento starý lid k definitivnímu vítězství nad Scourge. Zatímco mnozí jen spekulují o existenci tohoto neznámého vládce, někteří hledají spojení mezi Nerubiany a zlomyslnou hmyzí rasou, známou jako Qiraji.

Plague Eruptor

Plague Eruptor

Plague Eruptor je poslední experiment Krále Lichů, navržený k tomu, aby rozšiřoval hrůzu a chaos na celém živém světě. Tyto chodící mrtvoly rychle získaly pověst nejvíce zhoubné jednotky armády Scourge - jsou násilní, neuvěřitelně silní a rychlý. Nejhorší zbraní v jejich arzenálu jsou nesčetné pulsující uzliny, které dominují jejich hnijící kůži. Když tyto uzliny prasknou, všude se rozstříkne hnis, který rychle šíří zhoubnou nákazu. Lich King tak má jistotu, že všude kam tyto monstra vstoupí, tam se rozšíří smrtelný mor.

Shovel Tusk

Shovel Tusk

Silní a divocí Shovel Tusks se dají snadno poznat podle jejich masivních křivých parohů, které vyčnívají z jejich hlavy a páru šikmých klů vyrůstajících z čelisti. Tyto zvířata podobná losům, používají své kly hlavně k obstarávaní potravy, zatímco paroh slouží jako hrůzostrašná zbraň v bojích o získání vlády nad ostatními samci.

Shovel Tusks žijí ve vymezených teritoriích a tyto své pastviny chrání se smrtící silou. Dobrodruzi cestující po Northrendu by se měli vyvarovat setkání s těmito vzpurnými a nepředvídatelnými zvířaty.

Iron Dwarf

Iron Dwarf

Spolek Explorer’s League prohledal snad všechny vzdálené končiny světa, aby odkryl pravdu o počátcích trpaslíků. Nyní to vypadá, že jsou možná o krok blíže k odhalení tajemství minulosti.

Poslední stopy pocházejí ze starobylých archeologických nalezišť v Howling Fjordu, kde byli železní trpaslíci poprvé objeveni. S vyleptanými magickými runami a pulsujícím světlem pod jejich silnou, kovovou kůží – mohou představovat chybějící článek mezi trpaslíky a legendárními titány. Bohužel nenávistní železní trpaslíci otevřeně vzdorují Explorer’s League a vypadá to, že úmyslně zničili všechny artefakty, spojující je s temnými zakoutími historie.

Taunka

Taunka

Tato houževnatá, klidná rasa zná moc dobře všechna úskalí života v nevlídných a obvykle smrtících pustinách Northrendu. Postupem doby se taunkové – z nichž mnoho věří, že jsou příbuzní taurenů – přizpůsobili, ale jen přinucením země a prvků vzdát se jejich úmyslům. Vztah taunků k přírodě, na rozdíl od jejich taureních bratrů, je jedním z neustálých a pochmurných bojů.

Ačkoli se tankové mohou zdát tvrdohlaví a chladní k neznámým, ti kteří je lépe poznají, brzy objeví rasu přeživších, vždy připravenou k boji - charakterizovanou velkými srdci a neochvějnou rozhodností.