World of Warcraft

Howling Fjord

Howling Fjord
Howling Fjord se nachází vysoko nad Great Sea, na jihovýchodním cípu Northrendu. Povídá se, že v dávných dobách zde Vrykulové, rasa napůl obřích válečníků, vpadli do této země a nalezli obrovskou a prosperující civilizaci.

Jednoho dne, bez jakéhokoliv varování, Vrykulové utekli a nechali za sebou jen zničené vesnice a opuštěné chrámy.

Nyní se Horda a Alliance chystají postavit samotnému králi Lichů, a skoncovat se Scourge. Alliance vyčkává v osadě Valgarde, ale jejich přítomnost vyvolává nepředvídatelnou událost – návrat Vrykulů.

Tito hrozivý válečníci začali útočit na osady Hordy a Alliance, a hodně Vrykulů se hrne z pevnosti Utgarde Keep, nedaleko od Valgarde. To co žene Vrykuli a co je jejich cílem za posledních tisíc let zůstává záhadou. Bez ohledu na to, není žádná pochybnost, že znovu objevení Vrykulů spustilo pokračování bojů o kontrolu nad oblastí.

Trpasličí zlatokopové, mezitím objevili tajemné příbuzné, jejichž podoba je vyleptaná ve zvláštních runách. Tito Železní trpaslíci mohou být chybějícím článkem, aby trpaslíci rozluštili záhadu jejich zrození.

Forsaken dorazili na východní pobřeží, a s sebou přinesli epidemii, aby rozputali válku proti králi Lichů. Královna Sylvanas trpělivě přehlížela utváření této nákazy za poslední léta. Nyní přišel čas vyzkoušet efektivnost této nemoci proti Scourge.

Než začne bitva proti Arthasovi, musí Horda i Alliance překonat bezprostřední hrozbu, Vrykuli a zodpovědět otázky ohledně těchto válečníků. Kde se Vrykulové skrývali? Co chtějí? Nejvíce znepokojivé, je však co když se spojili s králem Lichů?

Možná že, časem vyjde pravda najevo. Prozatím, bitva právě začala!