World of Warcraft

GM přikazy

Security Level 1

.gps        / zobrazí vaše souřadnice x, y, z
.gmon        / zapne váš GM mód
.gmoff        / vypne váš GM mód
.modify_parametr_hodnota        / změní hodnoty hráče (hp, mana, speed aj.)
.goname_nick hráče        / teleportuje vás k danému hráči
.namego_nick hráče        / teleportuje daného hráče na vaší pozici
.recall_nick hráče        / teleportuje daného hráče na původní pozici
.visible_1 / 0        / viditelnost, neviditelnost
.announce_text        / vyšle text jako [System message] - pouze log chat
.whispers_on / off        / povolení, zakázání whisper od hráčů
.goobject_object guid        / teleportuje vás k danému objektu
.saveall        / uloží všechny pozice ve hře
.money_hodnota        / přidá peníze
.money_-hodnota        / ubere peníze (záporná hodnota)
.speed_hodnota        / přidá rychlost v rozmezí hodnoty 1 - 10
.sendmail_playername_text        / pošle hráči ve hře mail (zprávu)
.notify_text        /
vyšle text jako [System message] - log screen
.mute_nick hráče_čas (minuty)      / hráč po tu dobu nemůže psát do chatu
.unmute_nick hráče      / povolí hráči opět psát do chatu
.learn_all_lang      / naučí hráče všechny herní jazyky (Orc, Common aj.)

Security Level 2

.moveobject_objekt guid_x _y _z      / přesune objekt na dané souřadnice
.addmove_creature guid_čas      / přesune bod spawnu creatury na vaší pozici za čas
.addspw_creature ID      / na vaši pozici naspawnuje danou creaturu
.changelevel_hodnota      / změní level označené creatury na hodnotu 1 - 63
.delete      / vymaže ze světa danou creaturu
.demorph      / demorphuje (přemšní zpět) označeného hráče
.displayid_display ID      / změní podobu creatury na novou
.factionid_faction ID      / změní orientaci creatury na novou
.guid      / zobrazí guid daného charakteru
.addvendoritem_item ID_maxpočet_dobaobnovy      / přidá item do vendora
.kick_nick hráče      / odloguje (vykopne) daného hráče ze hry
.learn_spell ID      / naučí označeného hráče kouzlo podle ID
.learn_crafts      / naučí označeného hráče všechny profese a kouzelné recepty
.learn_all_myclass      / naučí daného hráče všechna kouzla pro jeho charakter
.prog      / teleportuje na Programmers Island
.setmovetype_creature guid_stay/random/way      / změní typ pohybu creatury
.gocreature_creature guid      / přesune vás na pozici dané creatury
.gocreature_jméno creatury      /
přesune vás na pozici dané creatury
.gocreature_id_creature ID      / přesune vás na pozici dané creatury
.targetobject_objekt ID      / označí nejbližší objekt vaší pozici
.delobject_objekt guid      / vymaže daný objekt
.turnobject_objekt guid      / změní orientaci objektu podle té vaší
.delvendoritem_item ID      / vymaže item z vendora
.movecreature_creature guid      / nastaví vaši pozici pro spawn dané creatury

Security level 3

.additem_item ID      / přidá označenému hráči item podle ID
.additemset_set ID      / přidá označenému hráči set podle ID (soubor itemů)
.cooldown_spell ID      / označenému hráči odstraní dané kouzlo
.allowmove_1 / 0      / označené creatuře zapne nebo vypne možnost pohybu
.anim_emoce ID      / označený hráč vám složí podle ID emoci
.bank      / zobrazí itemy, které máte uložené v bance
.createguild_jméno guildmastera_název guildy      / vytvoří guildu
.die      / zabije označený chrakter
.revive      / oživí mrtvého hráče
.distance      / zobrazí vzdálenost mezi zadávajícím charakterem a creaturou
.gameobject_ID      / na vaše místo přidá daný objekt
.go_x_y_z_mapa ID      / teleportuje vás na přesné souřadnice
.learn_all      / naučí vás všechna herní kouzla
.levelup_hodnota      / přidá daný počet levelů (max. 255)
.levelup_-hodnota      / ubere daný počet levelů
.linkgrave_hřbitov ID [alliance|horde]      / teleportuje vás na daný hřbitov
.morph_display ID      / promění označený charakter podle ID
.neargrave [alliance|horde]      / přesune vás na nejbližší hřbitov
.npcinfo      / zobrazí informace o označeném NPC (non player character)
.object _display ID_save      / na vaši pozici přidá objekt a uloží ho do databáze
.reload_all      / obnoví tabulky pro hru
.security_nick hráče_hodnota      / změní security level hráče (0 - 3)
.showarea_oblast ID       / odkryje označenému charakteru danou oblast
.unlearn_spell ID       / odnaučí kouzlo podle ID
.wchange_typ počasí_0 / 1     / zmení typ počasí (1-déšť,2-sníh,3-písek) na vypnuto nebo zapnuto
.reset      / resetuje více možností označeného hráče
.maxskill      / všechny schopnosti daného hráče se navýší na maximum
.shutdown_vteřiny      / vypne server za určitý počet vteřin
.cshutdown      / zruší vypnutí serveru
.lookup      / zobrazí více možností (např. lookuptele, lookupitem)
.idleshutdown_vteřiny      / automaticky po odpojení posledního hráče vypne server za určitý počet sekund
.addquest_quest ID      / přidá označenému hráči quest
.respawn      / obnoví všechny creatury v okolí
.learn_all_gm       / naučí všechna přednastavená kouzla pro GM