World of Warcraft

Achievements

Achievements

achievements chievements systém čili systém dosahování úspěchů je úplně novou a opravdu zajímavou věcí ve hře (od patche 3.0.2). Tento systém vám nabízí další výzvy ve hře, kterých můžete dosáhnout, což uspokojí hlavně hráče, kteří se zaměřují na splnění nějakých pevně daných cílů. Navíc dovolí ostatním vidět, čeho jste dosáhli i v jiných oblastech než tomu bylo dříve (dříve pouze PvP a PvE, nyní jsou to i RP věci apod.). Systém achievements obsahuje přes 700 všemožných úkolů rozdělených do několika podskupin a pokrývá tolik herních oblastí, že si tam každý najde něco pro sebe :). I z toho je vidět, že achievements byly vytvořeny také pro zvýšení zábavy ve hře. Achievemets také do hry implentovalo velké možství statistik všeho možného. Svoje úspěchy si můžete jednoduše porovnat s jiným hráčem pravým kliknutím na jeho portrét a vybráním možnosti "Compare Achievements". Když splníte nějaké achievements, můžete dostat různé odměny od titlů až po mounty.

achievements Okno s Achievements

o seznamu Achivemets a Statistik se dostanete buď kliknutím na ikonu , která je ve vašem micro menu asi uprostřed, nebo stisknutím klávesy "Y". V okně nahoře vidíte Váš kompletní počet Achievements bodů, které jste dosali za plnění achievements (nic za ně nedostanete, slouží pouze pro porovnání s ostaními). Pod body jsou zobrazena achievements z určité kategorie. U každého z nich můžete zjistit jméno, popis, počet bodů za splnění, datum splnění a ukazatel progresu (jak daleko ve splnění achievements jste). Achievemets můžete sledovat stejným způsobem jako úkoly vpravo na obrazovce (SHFT click). Vlevo okna máte kategorie Achievements.

achievements Kategorie a typy Achievements

ak jsem již psal, achievemets je hned několik typů a ty se třídí podle kritérií do různých kategorií. Některé například potřebují abyste uděali nějakou jednoduchou akci, například zabili příslušníky všech nepřátelských ras nebo si nechali udělat nový sestřich. Jiné typy achievements mají ukazatel progrsu a u takovýchto typů musíte nějakou věc udělat vícekrát (třeba zabít 50 nepřátelských hráčů v hlavních městech vaší frakce). Jiná achievements jsou progresivní tím, že se stále zvyšují nároky na ně. Musíte například udělat 10 úkolů a jakmile to splníte, musíte jich udělat 100. S každou další částí takovýchto achievements dostáváte samozřejmě více bodů. Posledním typem jsou achievemets, ve kterách musíte splnit jiná achivements. Za tento typ se už většinou dostávají odměny. Pokud například objevíte všechna území na všech kontintech, splníte tím achievement Explore the World a získáte titul The Explorer.

Kategorie
 • Summary - Summary čili shrnutí Vám ukazuje celkový počet již splněných achievements, naposledy splněná achievements a naposledy aktualizované statistiky.
 • General - Obsahuje achievements, která se těžko někam zařazují, například získání určitého množství tabardů či non-combat petů, koupení si nového sestřihu, či skok z velké výšky beze smrti.
 • Quest - V této kategorii najdete všechny achievements týkající se úkolů, přes plnění nějakých obzvláště těžkých a zajímavých až ke splnení téměř všech úkolů na celém světě.
 • Exploration - Spočívá v objevování území, čili pokud splníte úplně všechna Exploration achievements, vaše mapa nebude mít jediné nezakreslené místo.
 • PvP - Vše co patří k PvP - battlegroundy, arény, world PvP - ke každému z nich několik různých achievements. Např. odnesení určitého množství vlajek apod.
 • Dungeon and Raids - Zabitím každého konečného bosse v jakémkoli dungeonu či raidu splníte achievement té instance.
 • Proffesions - Speciální achievements por profese, jak pro výši skillů, tak pro různé vychytávky hlavně u Cooking a Fishing.
 • Reputation - Achievements zaměřující se na získání Exalted reputace se všemi možnými frakcemi.
 • World Events - Každá sezóní event má svou kategorii, s úkoly specifickými právě pro event.
 • Feats of Strength - Tato kategorie se od ostatních hodně liší. Vidíte v ní totiž pouze věci, které jste splnili, to znameně, že nevíte co vám může přiněst další Feat of Strength. Některé z nich můžou být i nemožné získat, protože šly udělat pouze v některou dobu. Jsou to například staré PvP ranky, vzácní mountí, speciální title apod.
ČESKÝ SEZNAM ACHIEVEMENTS

Statistiky
 • Character Statistics - Všemožné statistiky o vaší postavě.
 • Combat Statistics - Statistiky o všech bojích, kterými jste prošli.
 • Kill Statistics - Kolik čeho jste kdy zabili apod.
 • Death Statistics - Kdy a proč jste zemřeli apod.
 • Quest Statistics - Informace o počtu splněných úkolů atd.
 • Dungeon & Raid Statistics Statistics - Statistiky o vámi projitých dungeonech a raidech.
 • Skill Statistics - Statistiky o skillech a profesích Vaší postavy.
 • Travel Statistics - Informace o vašich aktivitách při cestování.
 • Social Statistics - Statistiky o vašich akcích s ostatními hráči.
 • PvP Statistics - Informace o Vašich PvP aktivitách.

Shrnutí
 • Systém už teď obsahuje přes 500 achievements (+ spoustu achievements, které zvyšují své požadavky).
 • S každým patchem se objeví nová.
 • Na Achievements ostatních hráčů se můžete podívat buď přes možnost "Compare Achievements" nebo i přes Armory.
 • Achievements můžete sledovat stejně jako úkoly - SHIFT click.
 • Když získáte nějaký Achievement, ozve se speciální zvuk, zobrazí se Vám nápis oznamující získání a do guild chatu se vypíše zpráva o tomto Vašem úspěchu.
 • Některá Achievements Vám můžou přinést i odměnu - například title, mounta, non-combat peta či tabard.
 • Feats of Strenght jsou speciální kategorií achievements, oslavují například old-wow hráče za věci, které již nejdou získat.